výlet za syslem | Dana Korseltová-dakorsfoto

Dana Korseltová-dakorsfoto

výlet za syslem

Sysel obecný

Byl pátek odpoledne a já měla po náročném pracovním týdnu volno. Rozhodla jsem se vydat za syslem. Na louce bylo tedy dosti rušno, tak jsem ani nepředpokládala, že nějakého sysla vůbec spatřím. K pár vchodům do nor jsem rozmístila kousek mrkve, posadila se opodál a čekala…:). Asi po 15 minutách jsem se konečně dočkala :), sice vylezl jen jeden sysel, ale i tak to byla krásná podívaná….

Letos se za sysly určitě ještě vypravím a doužám, že vylezou i mláďata…

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Sysel obecný se řadí mezi obyvatele stepí.V České republice již přirozené stepi nejsou, ale sysel obecný se změněným životním podmínkám dokázal přizpůsobit. Nežijí však uprostřed polí, ale stahují se na neplodné nebo neobhospodařované plochy, jako jsou meze, stráně, pastviny a podobné kouty naší přírody.

Před nebezpečím se syslové ukrývají pod zemí. Ostrými drápky si vyhrabávají dosti dlouhé nory, které vedou až 1,5 metru hluboko pod zem a na jejichž konci je kulovitá komůrka. Do každé komůrky vede několik chodeb. Teplá vystýlka z trávy poskytuje dokonalou ochranu jak dospělým syslům, tak mláďatům.

Zimu přespávají v norách. Již koncem léta se ukládají k zimnímu spánku samci, později samice a nakonec mláďata. Během léta nashromáždili pod kůží zásobu tuku, ze kterého čerpají během dlouhodobého spánku energii k uchování života. Zásoby potravy si nepřipravují. Všechny nory ucpou hlínou, stočí se do klubíčka a upadnou do zimního spánku. Až s příchodem jara se probouzejí a vyhrabávají se ven.

Přejít nahoru