Všeobecné obchodní podmínky | Dana Korseltová-dakorsfoto

Dana Korseltová-dakorsfoto

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Dany Korseltové (dále jen „fotograf“), se sídlem Tuřany 103, 273 79 Tuřany, IČ: 03144852, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městský úřad Slaný upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“). 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy. 

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele. 

 1. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 • Objednat se je možné pomocí sociálních sítí (Facebook, Instagram), emailem nebo telefonicky či SMS. 
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
 • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti a nelze se žádným způsobem objednání domáhat. 
 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho Obchodní podmínky Dana Korseltová  Aktualizace 1.8.2022 Stránka 2 z 4 povinností oznámit fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem. 
 • Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů. 
 • Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí a nelze jej žádným způsobem vymáhat.
 1. CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB 
 • Ceny konkrétních typů fotografování jsou obvykle uvedeny v odpovědi na poptávku. 
 • Cena za focení je splatná dle údajů faktury.. 
 • Nedojde-li k zaplacení ceny za focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena. 
 1. FOTOGRAFOVÁNÍ
 • Všechny druhy fotografování, probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to na předem domluveném místě (exteriéru/interiér ).
 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín. 
 • Doba focení je individuální a liší se v závislosti na typu focení. 
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Zpozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.
 • V průběhu celého fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa. Obchodní podmínky Dana Korseltová Aktualizace 1.8.2022 Stránka 3 z 4 
 1. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ 
 • Doba dodání náhledových fotografií je 24 hodin od data focení. 
 • Doba dodání zpracovaných fotografií je 7 dnů od data odeslání výběru z náhledových fotografií. 
 • Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit. 
 • Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické podobě formou souborů ke stažení. 
 1. ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 • Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPG v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk). 
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI. 
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. 
 1. VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, REKLAMACE
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. 
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. 
 1. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ
 • Neupravené fotografie (raw formáty) se nearchivují.
 • Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do měsíce od odeslání náhledových fotografií.
 • Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivují po dobu 5 let, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obchodní podmínky Dana Korseltová. Aktualizace 1.8.2022 Stránka 3 z 3 
 1. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem. 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. 

Ceny jsou uvedené za soukromou licenci použití.
Soukromá licence je na dobu neurčitou, neomezená místem, pro vaše soukromé využití.
Fotografie můžete využít pro  soukromé účely např. na:

 • prezentaci  (web, sociální sítě, klubový zpravodaj atp.)
 • Tisk obrazů atp.
 • Pfka,  kalendáře, či jiné předměty pro vás, či vaše přátele atp.

Soukromá licence nezahrnuje používání fotografií pro marketingové a obchodní účely. Fotografie nesmí být zasílány třetím osobám (např. do kalendářů určeným k prodeji či propagaci firmy/spolku, k účelu tisku na trika a jiné předměty a to ani za účelem předlohy k překreslení atp.)
Fotografie nesmíte používat za účelem výdělku např.:

 • Propagační a marketingové materiály
 • Různé foto soutěže (nejste autorem fotky)
 • Tiskoviny (časopisy atp.)

Fotky určené k marketingovým účelům vydělávají jinému subjektu peníze, nebo slouží ke zviditelnění a propagaci a proto je u nich cena jiná. Pokud byste chtěli fotografie použít k takovému účelu, napište mi a určitě se domluvíme.

Tato „pravidla“ nejsou z mé hlavy, ale vše se řídí autorským zákonem.
Je dobré v tom mít jasno ještě před focením, ať potom nevznikají zbytečné dohady.
Jakékoliv dotazy vám ráda zodpovím.

Přejít nahoru