ledňáček říční |

Dana Korseltová-dakorsfoto

ledňáček říční

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ (Alcedo atthis)

Ledňáčka jsem poprvé spatřila loni v létě u jednoho rybníka, bylo už navečer a přilétl samotný pár a 1 mládě. V dalších dnech jsem se vypravila s fotostanem ledňáčka pozorovat znovu. Je to neskutečně krásný tvor a pozorování je pro mě balzámem na duši. Na tomto místě jsem ho ještě spatřila loni v září a letos se již neobjevil. Nakonec jsem objevila novou lokalitu a pokud čas dovolí ještě se tam vrátím, za tu podívanou to určitě stojí….

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční patří mezi nejpestřejší druhy ptáků vyskytujících se na území České republiky. Pro své pestré zbarvení získal přezdívku „létající drahokam”, ale ani to nezabránilo tomu, aby nebyl považován za „konfliktní“ druh. A nepomohlo ani to, že ledňáček je velmi vzácný a plachý pták. Příčinou konfliktu člověka s tímto druhem je způsob jeho lovu. Ledňáček loví drobné rybky, a pokud je loví ve svém přirozeném prostředí, do konfliktu s hospodářskými zájmy se nedostává. Konflikt přichází ve chvíli, kdy si ledňáček za své loviště vybere sádky, rybí líhně či chovný potok. Důvody, proč tak činí, jsou v podstatě dva:

-v uvedených rybochovných zařízeních se nachází velké množství rybek vhodné velikosti, koncentrovaných do malého prostoru, ve kterém se nemají kam ukrýt. Ledňáček si pak takové loviště zvolí proto, že mu poskytuje nevyčerpatelný potravní zdroj a úspěšnost jeho loveckého počínání je v takových podmínkách velmi vysoká.

-pokud přirozená loviště ledňáčka v zimě pokryje led, jsou uvedená zařízení jediným místem, kde může v zimě najít zdroj obživy.

V České republice je část ledňáčků stálá a přelétavá a část tažná. Většinu táhnoucích jedinců tvoří mladí ptáci. Ledňáček zde hnízdí sice pravidelně, avšak nepříliš hojně. Ledňáčci jsou u nás chráněni zařazením mezi silně ohrožené druhy a chrání je též Směrnice o ochraně volně žijících ptáků.

Vyskytuje se na březích pomaleji tekoucích potoků a řek, ale i rybníků a jezer.

V hnízdním období potřebuje vhodné vertikální hlinité či písčité, více jak 1 m vysoké strmé břehy, ve kterých hrabe hnízdní nory. Nenajde-li vhodný terén pro zahnízdění, může zahnízdit i daleko od vody.

Tento druh je po většinu roku samotářský, pouze v období hnízdění žije v párech. Hnízdí od května až do září, samice klade 5-7 bílých kulovitých vajec do hnízdní nory dlouhé kolem 1 m. Na zahřívání snůšky se podílejí oba partneři.

Největším ohrožením pro ledňáčky je nedostatek hnízdních příležitostí. Ohrožují je i dlouhotrvající mrazy, ale druh je na takové situace adaptován svoji reprodukční schopností.

Námluvy ledňáčka trvají i několik hodin. Při zásnubním letu ledňáček pronásleduje samičku, při tom se oba společně vrhají střemhlav do vody, aby těsně nad hladinou změnili směr. Pak následuje zásnubní krmení, při kterém samec přináší samici potravu, uklání se přitom a pak ji předává samičce rovnou do zobáku. Docela to připomíná svatební zvyk, kdy novomanželé jedí z jednoho společného talíře…

Přejít nahoru